QA Community Meet Up (TietoEvry)

  • Dátum: 27. Apríl 2023

Záťažové testovanie bezpodmienečne patrí medzi disciplíny, ktoré sú kľúčové pre kvalitné a spoľahlivé fungovanie softvéru. Testovanie totiž odhaľuje chyby, ktoré môžu nastať, pokiaľ systém vystavíme extrémnym podmienkam. O význame záťažového testovania prezentoval kolega Tomáš Vepřek, ktorého nám partnerská firma Tietoevry prieniesla až z Ostravy. Tomovu prezentáciu si môžete aj stiahnúť a dodatočne preštudovať.